( website in lucru)

 

Medi@ Junior 2012 ( editia a III-a )

Proiect avizat de MECTS pentru  2011-2012-cf CAEN- Anexa F/nr 28962 din 18.02.2011

                               Domeniul: Cultural artistic. Literatură şi teatru-poziţia 37

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA

                            INSPECTOR ŞCOLAR  GENERAL- prof. LĂUTARU ALEXANDRU

 

CASA CORPULUI DIDACTIC DEVA

  Director, prof. Almăşan Adriana

 

COLEGIUL TEHNIC TF „ANGHEL SALIGNY" SIMERIA, JUD HUNEDOARA

  Director, prof. ing. Steici Marius

ÎN PARTENERIAT CU

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR

              INSPECTOR ŞCOLAR  GENERAL - PROF . LUCA DOREL

 

CASA CORPULUI DIDACTIC ORADEA

      Director, prof. dr. Tiurbe Verghelia

 

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE BOLCAŞ" BEIUŞ

Director, prof. Dringo  Ionel

                   Director adj., prof. Lezeu Carmen Eugenia

organizează

 

      CONCURSUL NAŢIONAL DE PUBLICAŢIE ŞCOLARĂ

Medi@ Junior", ediţia a III-a

2011-2012


ECHIPA DE INIŢIATORI DIN JUDEŢUL HUNEDOARA:

Coordonator principal Proiect:  prof. Cernescu Marioara

Coordonator principal  PR: prof. Bob Elena

Directori adj. Colegiul TTF „Anghel Saligny":

                                          prof. Şotîngă Doinel

                                          prof. Moldovanu Luminiţa

 COORDONATORI PRINCIPALI PE REGIUNI:

 REGIUNEA SUD-EST: prof. Tomodan Maria, prof.  Bembea Maria

REGIUNEA SUD: prof. Ardelean Maria, prof. Rusu Melania, prof. Oprişan Simona

REGIUNEA SUD-VEST: prof. Balogh Elena, prof. Mitulescu Danela

REGIUNEA EST-NE: prof. Arsin Rodica, prof. Baciu Camelia, prof. Bojneag Mariana

REGIUNEA NORD: prof. Hărăguş Rodica, prof. Crişan Emilia, prof. Barboni Elena

REGIUNEA NV: prof. Cucăilă Ioana, prof. Tonca Argentina

REGIUNEA VEST: prof. Luncan Petronela, prof.  Popescu Daniela, prof. Colhon Vasilica

REGIUNEA  CENTRUL ŢĂRII:

   prof. Băroi Cornel, prof. Haranguş Violeta, prof..Nechita Ana, prof. Cazacu Maricica

RESPONSABIL IMAGINE SITE: prof. Mihai Adriana

ORGANIZATORI PE REGIUNI, EDIŢIA A III-A:

Oprea Gianina (Brad), Chera Maria (Timişoara), Drăguţ Simona (Craiova), Zagrai Evlavia (Cluj Napoca), Stoica Daniela (Mioveni), Maxim Gabriela (Iaşi), Lezeu Carmen Eugenia (Beiuş), Vasile Mihaela (Braşov)

 

ASOCIAŢII PRIN CARE SE DERULEZĂ PROIECTUL:

 Asociaţia Culturală pentru Educaţie şi Artă „Sigismund Toduţă"

                                preşedinte- prof. dr. economist Mociar Ioana

 Asociaţia „Hans Spalinger"

                                preşedinte - prof. Chiru Luminiţa

 Asociaţia „Volsim"

                              preşedinte  ing. diplomat Nistor Tiberiu

 

Premisa derulării acestui proiect:

       În şcolile noastre se realizează reviste, jurnale, ziare, foi volante, broşuri etc de o deosebită  valoare scriitoricească.Neajunsul este că nu există suficiente fonduri pentru a  le face cunoscute, pentru a le mediatiza. Rămân în spaţiul clasei, al şcolii.

 Talent există, îndrumare există, materialul final există, de cele mai multe ori. . Există şi acest Concurs care scoate la lumină asemenea materiale, indiferent de modul în care au  fost multiplicate, indiferent dacă au sau nu ISBN sau ISSN,  Acest Proiect Concurs doreşte să  aprecieze materialele dv media prin care publicul şcolar, şi nu numai , este informat despre ceea ce se întâmplă în spaţiul şcolar şi extraşcolar.

Adresabilitate:  cadre didactice / elevi/ preşcolari

 

***Adresabilitate:

PREŞCOLARI, ELEVI

A. Secţiune individuală

Secţiunea

Denumirea

I

Ştiri din realitatea şcolară şi extraşcolară

II

Interviu

III

Editorial

IV

Reportaj

V

Sondaj de opinie

VI

 Scriere literară (Poezie, compunere, eseu, pamflet, epigramă, ghicitori, proverbe etc

VII

Fotografie cu comentariu

VIII

Desen cu comentariu

IX

Vox populi

X

Compoziţii artistico-plastice

XI

Prezentare Power Point

XII

Fişă  autor

XIII

  Fişe de lucru

XIV

Alte materiale de informare ( afişe, invitaţii etc)

 

B. Secţiune  pentru colective

Secţiunea

 Material media propus

I

REVISTĂ

II

ZIAR

III

BROŞURA CLASEI

IV

JURNALUL CLASEI

V

PLIANT

VI

FOAIE VOLANTĂ

VII

FLYER DE PREZENTARE

VIII

FLUTURAŞ DE ABSOLVIRE

IX

CALENDAR

X

SITE, BLOG, PAGINA WIKI

XI

FIŞE DE LUCRU ÎN CLASĂ

XII

TEATRU SCURT FILMAT  max 10 min


*** Adresabilitate:

CADRE DIDACTICE

Nr crt

Secţiunea

1

Revistă şcolară

a)      Revista clasei

b)      Revista şcolii

c)      Revista grupei

d)     Alt fel de revistă

2

Ziar

3

Foaie volantă

4

Broşură

5

Pliant

6

Afiş

7

Flyer

8

Fluturaşi de absolvire etc

9

Jurnalul clasei

10

Anunţuri

11

Invitaţii

12

Autor de cărţi tipărite sau pe suport electronic, softuri, culegeri, auxiliare didactice ,  culegere de fişe,  planuri de lecţie, portofolii tematice, site, blog, pagina wikispaces etc.

 

13

Coordonator Proiecte educative cu impact la nivel local, judeţean sau naţional, Trupă Teatru şcolar

 Aveţi deja un material media finalizat? Aveţi o revistă, un pliant, un ziar, o lucrare artistică  sau orice  alt material de informare?  Aveţi intenţia de a îndruma copiii pentru a scrie un interviu, un reportaj, o ştire , o poezie etc. ca să participe la acest Concurs? Aveţi copii talentaţi ? Trebuie doar să îi promovaţi prin acest Concurs!

 

Ce se poate prezenta la Concurs?

1.     Revista clasei, revista şcolii, ziar, jurnalul clasei, broşură, pliant, fluturaşi de absolvire, afişe, anunţuri, invitaţii, desene, colaje etc.

În ce modalitate se poate participa la Concurs?

 Indirect, prin trimiterea materialelor.

 Cine  va  face parte din Juriu?

În primul rând, organizatorii şi  reprezentanţii partenerilor, specialişti în domeniu.

Juriul pentru faza  naţională va fi format şi din participanţii în mod direct la Simpozionul  din cadrul Proiectului.

Ce recompensare există pentru participanţii admişi în Concurs?

 Medalii de excelenţă, Diplome cu premii sau menţiuni pentru copii .

 Medalii de Excelenţă, Diplome cu premii sau menţiuni pentru materialele coordonate de cadrele didactice.

Care sunt CONDIŢIILE DE PARTICIPARE?

1.     Trimiterea materialelor media , a Fişei de înscriere  şi a taxei de participare

                       până în 6 iunie 2012 , la adresa :

prof.  jurnalist  Cernescu Marioara

Str A Mureşanu , Nr 11

Loc Simeria

Jud Hunedoara

Cod 335900

Taxa de participare :10 RON/persoană participantă. Se va trimite prin mandat poştal la adresa de mai  sus  sau , în cazuri speciale, taxa va fi pusă  în  plic, doar dacă nu aveţi posibilitatea achitării la poştă. În acest caz, în plic să existe un  proces verbal cu semnătură,  în care să se consemneze faptul că s-a trimis taxa  în plic. 

     2.  Se acceptă maximum 2 materiale /persoană.

     3. Se vor acorda premii şi menţiuni tuturor materialelor media selectate pentru a intra în Jurizarea naţională.

4.     Cei care   doresc lămuriri suplimentare trebuie să contacteze  organizatorii  PR, mai jos menţionaţi, responsabili cu prezentarea Concursului şi  oferirea  de explicaţii suplimentare  .

Cernescu Marioara (Simeria) -0745848513 

Bob Elena (Simeria) - 0749267550

     Luncan Petronela (Deva)-0747490330

     Tomodan Maria (Simeria)- 0729833204

     Baciu Camelia (Simeria) - 0724373601

     Lezeu Carmen (Beiuş)- 0745523268

     Vasile Mihaela (Braşov)- 0728937650

     Drăguţ Simona (Craiova)- 0722336610

    Maxim Gabriela ( Iaşi) - 0745242378

    Stoica Daniela ( Mioveni) - 0743814930

 sau să trimită întrebările la adresa concursmediajunior@yahoo.com   Alţi organizatori vă vor răspunde în timp util.

 

Oricine poate participa la acest Concurs, fie că are materiale mai vechi,  fie că le realizează acum. Trebuie doar să le expediaţi până în6 IUNIE 2012!

 

Diplomele  vă vor vor fi trimise prin poştă, la adresa  scrisă citeţ, menţionată în Fişa de înscriere.

 NU e cazul să trimiteţi plic autoadresat, ca şi la celelalte ediţii. Costurile pentru plic şi timbre vor fi suportate din taxa de participare.

 

ETAPE ÎN DESFĂŞURAREA CONCURSULUI NAŢIONAL

Nr. crt.

Etape

Denumire

Termen/Perioada de desfăşurare

1.

ETAPA  I

TRIMITEREA materialului,  a Fişei de înscriere şi a Taxei de 10 RON  la adresa: 

 CERNESCU MARIOARA

 STR A. MUREŞANU, NR 11

 LOC SIMERIA

 JUD HUNEDOARA

 COD 335900

 

până în 6  iunie  ( data poştei)

2.

ETAPA a II-a

JURIZAREA REGIONALĂ

 

7 - 8 iunie 2012

3.

ETAPA a III-a

JURIZAREA NAŢIONALĂ

În cadrul activităţii CARAVANA MEDIA III

Loc de desfăşurare: Liceul Pedagogic „N. Bolcaş" Beiuş

 

9 iunie 2012

 

  Aşteptăm cu interes materialele dumneavoastră şi ale copiilor pe care îi îndrumaţi!

                                                       Echipa Medi@ Junior

 

                             MULT SUCCES !